Odin Marine Consulting

Om Odin Marine Consulting

Odin Marine har vært involvert i kjøp og salg av skip og maritime installasjoner, og med maritim rådivning i veldig mange år

Våre tjenester

  • Kjøp og salg av skip
  • Reparasjon av skip & inspeksjoner
  • Inspeksjon av last (lasting og lossing)
  • Konsulenttjenester

Alpha Catering

Alpha Catering er eksperter på skipsmegling og tar oppdrag for våre kunder internasjonalt. 

Odin Resources

Odin Resources gir tilgang til et bredt spekter av ingeniør- og arbeidskrafttjenester