English (UK) Norwegian

Odin Partner

 • Med over 20 års erfaring er Odin Partner blant de ledende i personnelrekruttering til verft og landbasert industri.
  Vi har utviklet et bredt spekter av arbeidskraft med våre veletablerte kontorer i Norge og Polen
  (Stan Shipping Agency / Offshore trainingcentre)

  REKRUTTERING
  - Lav gjennomtrekk og lavt sykefravær.
  - Vi tilbyr veiledning og tett oppfølging av arbeidstakere på arbeidsplassen.
  - Som kunde kan du bruke våre interne ressurser og verktøy til nøye oppfølging av personell under prosjekter etc.
  - Som kunde har du ingen arbeidsgiver-forpliktelser.
  - Vi tar oss av ansettelser og påfølgende papirarbeid ved rekruttering for kortere eller lengre perioder.

  SIKKERHET
  - Selskapets sikkerhetsregler må følges av våre ansatte på jobb og under transport til og fra jobb. Sikkerhetsinformasjon er gitt    til, og følger den ansatte i løpet av hele arbeidsperioden hos Odin Partner.
  - Vi understreker viktigheten av å tenke sikkerhet gjennom hele arbeidsdagen.
  - Vi oppfordrer våre medarbeidere til å lese og lære om sikkerhet, for å ta vare på egen og kolleger’s  helse og sikkerhet.
  - Vår hovedregel er “Tenk før du handler!”