English (UK) Norwegian

Odin Marine Consulting

Odin Marine Consulting er utnevnt som Maritim Registrar for St.Kitts & Nevis Internatinoal Ship Registry.
Ved vårt kontor i Bergen har vi mulighet til å utstede sertifikat til mannskap og båter.
Vår behandlingstid på mannskapsdokumenter er kort, du vil kunne få utsedt endorsement samme dag dersom
du sender inn søknad og legger ved riktige vedlegg innen kl 14.00

  • Ships sale & purchase
  • Flag Registration
  • Maritime registrar for St.Kitts & Nevis flag
  • Classing of ships & Inspections
  • Maritime Documents / Endorsement
  • Consultancy
  • Cargo inspections (load/discharge)